Yazıyla kışıyla, gecesiyle gündüzüyle Üsküp için çalışıyoruz
Üsküp Belediye Başkanlığı
Anasayfa
İtfaiye eri alımına ilişkin duyuru.

ÜSKÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği" ve "Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Belediye İtfaiye Yönetmeliği" hükümlerine göre Kırklareli Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 06.12.2010 tarih ve 1735 sayılı Olurları ile kurulan Sözlü Sınav Komisyonunca 10.01.2011 tarihinde yapılan İtfaiye Erliği Sözlü Sınavını Kazanan adayın veya adayların listesi aşağıda açıklanmıştır.

S&ÖZLÜ SINAVI KAZANAN ADAY VEYA ADAYLARIN LİSTESİ
İtfaiye Erliği   (Asil) Başarı Puanı İtfaiye Erliği   (Yedek) Başarı Puanı
Hakan KÜÇÜK 87.40 ----- --------