x
x
Huzur ve Umut Beldesi Üsküp...
Üsküp Belediye Başkanlığı
Anasayfa
Avrupa Birliği İPA projeleri kapsamındaki Kültür Evi projemiz başladı...

Avrupa Birliği İPA projeleri kapsamında, Belediyemizin Bulgaristan’ın Bolyarovo Belediyesi ile yapmış olduğu ortaklık projesi 06.02.2014 tarihinde, Bulgaristan’ının Sofya Bölgesel Kalkınma Bakanlığında, Belediye Başkanı Erdoğan KIYICI tarafından imzalandı. Belediye Başkanımızın imzaladığı bu sözleşme gereği Belediyemiz 135 728,16 € miktarında ki hibe kazandı. Bu proje Beldemizin kültürel alt yapısının geliştirilmesine büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu iki yıllık “Kültürel alt yapı geliştirilmesi ile Üsküp ve Bolyarovo Belediyeleri arasında ki Kültürel işbirliğinin geliştirilmesi” adlı proje, Belediye halkı ve gençlerin kültürel eğilimini destekleyecek, kültürel ve sosyal alt yapı potansiyeline büyük katkı sağlamış olacak. Projenin diğer bir özelliği ise, AB üyesi Bulgaristan’ın Bolyarovo Belediyesi Belediyemiz arasında yapılacak 24 aylık ortak çalışmalar aracılığı ile, bölgesel iş birliği etkinlikleri organizasyonları, bölgemizin zengin tarihi mirasının tanıtımı yapılmış olacak. Bu tür çalışmaların neticesi olarak iki partner bölgede kültür turizminin temelleri atılacak. Bu proje ülkemizin AB yolunda entegrasyonu ve işbirliği çalışmalarına bir katkı sağlamış olacak. Esas amaç olarak kabul edilen ilkelerin temelinde, komşu bölgeler arasında, kültürel bağlara dayanan işbirliği kapasitesini artırmak yer almaktadır. Aynı zamanda, bölgeler arasında güven ve ortaklıkları inşa ederek, sınır boyu bölgelerinin zengin kültürel mirasını kullanmak, sosyal işbirliği kapasitesini artırarak, bu bölgelerde sürdürülebilir kalkınmaya destek olmakta vardır. Uzun vadede amaç, bu bölgelerin yeniden canlandırılması için AB fonlarının hibe destek yatırımları sayesinde, kültürel alt yapı eksikliklerinin giderilmesidir. Tüm bu beklentileri karşılanması; uygun bina ve ekipmanın var olması ve bu tür etkinliklerin gereksinimleri olarak yapılıp temin edilmesinden geçmektedir. İşte bu ortak çalışmaları yapan Başkanlar Hristo Hristov ve Erdoğan Kıyıcı’nın Belediyeleri adına yaptıkları ortak proje çalışmaları meyvesini vermiş olup, bu iki belediye iki kültür merkezi ve ekipmanlarını kendi bölgelerine kazandırmışlardır. Bu mekanlarda Yerel halk ve gençler konferanslar, yerel kültür günleri, gösteriler ve kutlamaları çağdaş ortamda daha seviyeli, neşeli ve gönül okşayıcı bir şekilde icra edeceklerdir. Bu başarı Beldemiz sakinlerine bir armağan olarak kalacaktır. Projenin sonlanmasıyla birlikte şuan bakıma ihtiyacı olan Belediye düğün salonumuz yenilenmiş ve modern görüntüsüyle Kültür Evi olarak Belde sakinlerimizin hizmetine girmiş olacak. Uzun yıllar kullanmak nasip ola…