x
x
Huzur ve Umut Beldesi Üsküp...
Üsküp Belediye Başkanlığı
Anasayfa
Yeni imar planımız ilanda…

 

    İller Bankası A. Ş. Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığınca yüklenici Altay Snt. Tas. ve Plan Ltd. Şti.’ ne hazırlattırılan ve Bakanlıktan NİP-23293,1 şeklinde plan onay numarası alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftaları ile UİP-23294,1 şeklinde plan onay numarası alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarının Meclisimizce onanması sonrasında Belediyemiz hizmet binasının ikinci katında 1 (bir) ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştı. Askıya çıkarılan yeni imar planımız, Fen İşleri personelimiz tarafından yapılan gerekli bilgilendirmeler ışığında vatandaşlarımız tarafından incelenmeye devam ediyor.

    Belediye Başkanımız Hüseyin KASAP konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ”Beldemizin imar planı 1989 yılında yapılmıştı. Günümüz şartlarına uygun olarak yüklenici firma tarafından hazırlanan yeni bir imar planı, Meclisimizin 02 Aralık 2016 tarihli toplantısında 29 numaralı kararı ile onaylanıp, 05 Aralık 2016 tarihinde ilana çıkarılmıştı. 1 (bir) ay süre ile ilanda kalacak olan imar planımız hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve karara itiraz etmek isteyen vatandaşlarımızın, askı süresince, nüfus cüzdan fotokopisi, tapu kaydı, TC kimlik numarası ve açık adres bilgileriyle birlikte itiraz dilekçelerini Belediyemiz Fen İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Haberin Ek Görselleri

Yeni imar planımız ilanda…
Yeni imar planımız ilanda…
Yeni imar planımız ilanda…
Yeni imar planımız ilanda…
Yeni imar planımız ilanda…
Yeni imar planımız ilanda…
Yeni imar planımız ilanda…
Yeni imar planımız ilanda…
Yeni imar planımız ilanda…
Yeni imar planımız ilanda…