Huzur ve Umut Beldesi Üsküp...
Üsküp Belediye Başkanlığı
Anasayfa
Emlak Beyannamesi

Emlak Vergisi Beyannamesi :

Türkiye sınırlarıiçinde bulunan binalar 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi gereğince emlak vergisine tabiidir.

 

Yapılacak işlemler :

Emlak vergisi yeni bir yerin satın alınmasıveya intikal etmesi üzerine ilgili belediyeye bildirimle müracaat etmek suretiyle tahakkuk ettirilir ve ödenir.

 

Mükellef :

Emlak vergisini bina, arsa ve arazinin malikleri varsa intifa hakkısahipleri her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenler öder.

 

Gerekli Bilgi ve Belgeler :

•Nüfus cüzdanı.
•Tapu ve tapu tahsisfotokopisi.
•Vekâletname.(Başkası adına verilecekse)
•Kısıtlılık uygulanacaksa kısıtlılık belgesi. ( Bu belge belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğünden temin edilir.)
•Vatandaşlık no- vergi sicil no.

 

Bildirim Verme ve Ödeme Süreleri

Yeni alınan veya intikal eden bir gayrimenkulün bildirimi alındığıbütçe yılıiçerisinde emlağın bulunduğu belediyeye verilir. işlem, yılın sonüçayında gerçekleştiyseüç ay içindebildirimverilmesi gerekmektedir.

Emlak vergisi 1. taksit mart, nisan, mayıs aylarında, 2. taksit kasım ayıiçerisinde olmak üzere iki eşit taksitle ödenir.

Ölümlerde; veraset ilamıile birlikte 3 ay içinde varislerin emlak beyannamesi verilmelidir.