Huzur ve Umut Beldesi Üsküp...
Üsküp Belediye Başkanlığı
Anasayfa

   Üsküp Kırklareli’ne bağlı önemli beldeler arasında yer almakta olup, Kırklareli’nin 18 km. doğusunda bulunur. Belde sınırları, Istranca Dağlarının bitiş noktasından itibaren başlar. Beldenin içinde akan bir dere mevcuttur. Denizden yüksekliği 300 metre kadardır. Üsküp Deresinin iki yamacında kurulmuştur. Doğu yamacında Cevatpaşa, Gündoğdu, batı yamacında Kemalpaşa, Mehmetçavuş Mahalleleri yer alır. Mahalleler iki köprü ile birbirine bağlanmıştır.

    2000'li yılların başında yaşanan ve özellikle genç nüfusun oluşturduğu göçler Beldenin nüfusunda önemli bir düşüşe sebep olmuştur. Son zamanlarda Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde hızla gelişen sanayileşme ve artan istihdamın ardından bu göçler son bulmuştur. Nüfus son yıllarda neredeyse durağan bir tablo göstermektedir. 

     Belde nüfusunun çok büyük bir bölümü Pomak'tır. Hatta Kırklarelinde Pomakların en sık yaşadığı yerleşim yerlerinin başında Üsküp gelmektedir. Gençler arasında sık kullanılmasada belli bir yaşın üzerinde olan birçok kişi Belde de Pomakça konuşmaktadırlar. Burada Pomak kültürünü yansıtan birçok şeye rastlamak mümkündür. En ünlü yemekleri kaçamaktır. Bir işi başaramayan kişiye; “Daha çok kaçamak yemen gerekir.” şeklinde deyimler bulunmaktadır. Pomaklar her yıl 6 Mayıs’ta çeşitli etkinliklerle Hıdrellez’i karşılamaktadırlar. Ateş üzerinden atlama, kapılara çiçekler bağlama ve ailecek et alınarak pikniğe gitmek bu etkinliklerin başında gelir. Pomakların dışında Beldede Gacal, Arnavut ve Boşnaklar yaşamaktadır. 

    Üsküp toprakları çok geniştir. Birden fazla toprak çeşidi görülür. Kara kepir toprakları, kireçli, kumsal, kahverengi, kestane renkli step toprakları vardır. Yıldız Dağlarının bir bölümü Üsküp topraklarında yer alır. Ergene Ovası’nın bir kısmı Üsküp merasını meydana getirir.

       Üsküp geçmişte bölgenin en önemli üzüm üreticiliği merkeziyken bu özelliğini zaman içinde kaybetmiştir. Burada yetiştirilen üzümlerle yapılan şarapların dünyanın birçok ülkesine gittiği bilinmektedir. Üzüm yetiştiriciliği konusunda ki bu özellik Belediyemizin logosuna da yansımış ve logomuzda üzüm salkımı resmi yer almıştır. Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, toprakları üzüm yetiştiricliği için çok uygun olan Beldemizde üzüm yetiştiriciliğini tekrardan canlandırmak için çeşitli etkinlikler yapmış fakat olumlu sonuçlar alınamamıştır.

      Tarım konusunda şuan en fazla üretimi yapılan ürünler buğday ve ayçiçeğidir. Çiftçilerimizin esas geçim kaynağı bu ürünlerdir. Bunların yanında küçük çaplı yulaf, arpa, mısır ve çeşitli sebze-meyve üretimi yapılmaktadır. 

    Üsküp hayvancılık konusunda önemli bir yer tutmaktadır. Çiftçiliğin ardından ikinci geçim kaynağı olarak hayvancılık gelmektedir. Çoğu evde en az bir büyükbaş hayvan bulunmakta ve hane sakinleri kendi ihtyiaçlarını karşılamaktadırlar.

      Beldenin kuzey doğu istikametinde D. S. İ. tarafından yaptırılan Üsküp Göleti bulunmaktadır. Bu gölet sayesinde yaz aylarında kanaletlerin geçtiği mevkilerde bulunan arazilerde sulama yapılabilmektedir. Ayrıca bu gölet balıkçıların da uğrak noktaları arasında yer almaktadır.

      Bölgenin önemli turizm kaynağı olan Dupnisa Mağarası'na giden yolun Üsküp içinden geçmesi sebebiyle hafta sonlarında Beldede önemli bir yoğunluk yaşanmaktadır. 

    Üsküp’ün etrafında Pınarhisar ilçesi, Kaynarca Beldesi, Hacıfaklı, Kurudere, Çayırdere, Beypınar, Çukurpınar, Armağan, Demircihalil, Yündalan, Üsküpdere, Karıncak ve Kızılcıkdere köyleri bulunmaktadır.

       12 Mayıs 1925 tarihinden beri önemli bir bucak merkezi olarak günümüze kadar gelmiştir. İlk Belediye Başkanı HÜSEYİN YILMAZ olup sırasıyla; AHMET SAİN, RAŞİT ENGİN, İSMAİL SAİN, HASAN ARAS, REMZİ SAİN, (RASİM PEKER 1960 ihtilali atamayla belediye başkanlığı yapmıştır.),DURMUŞ AKSU, SÜREYYA PEKER SAİN, (KAZIM ZÜLFİKAR ve FERHAT KÖKEN, 1980 ihtilalinde atamayla belediye başkanlığı yapmışlardır.) ERDOĞAN KIYICI ve halen belediye başkanı HÜSEYİN KASAP’ tır.

         Üsküp'ün son yıllarına ait nüfus bilgileri aşağıdaki gibidir;

        2010 : 2.315

        2011 : 2.272

        2012 : 2.319

        2013 : 2.329

        2014 : 2.310

        2015 : 2.301

        2016 : 2.261

        2017 : 2.194